Nagradna igra

Nagrajenci facebook nagradne igre "Stisni like in zadeni meni v vrednosti 10€" so:

Blanka Modic
Katja Habat
Špela Smrekar
Galib Osmanovič
Vesna Mamić
Nataša Pajk
Elvisa Ibrišagić
Brane Žagar
Rok Zupančič
Franci Magajne

Čestitamo.
Gostilna Mars

 

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri

FACEBOOK NAGRADNA IGRA “STISNI LIKE IN ZADENI MENI V VREDNOSTI 10€”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Srki d.o.o., Brest 45, 1292 Ig (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 25.1.2015 do vključno 6.2.2015.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so Facebook profil Gostilne Mars všečkale/»Like« in so starejše od 18 let. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec deliti objavo/»Share« Stisni Like in zadeni meni v vrednosti 10€ na svojem Facebook profilu. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Srki d.o.o. in zaposleni v Gostilni Mars, ter njihovi ožji družinski člani.

3.Žrebanje nagrad

Žrebanje za dnevne nagrade bo potekalo 8.2.2015 v prostorih organizatorja ob prisotnosti 3-članske komisije in bo izvedeno po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB strani Gostilne Mars in z zasebnim sporočilom na FB profil nagrajenca/ke najkasneje v 3 dneh po žrebanju. Za prevzem nagrade veljajo določila navedena v 7. točki Splošnih pogojev nagradne igre.

4. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 25.1.2015 do vključno 6.2.2015. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani organizatorja (www.gostilna-mars.si) pod rubriko Novice. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook profilu Gostilna Mars.

5. Obveščanje nagrajencev

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB strani Gostilne Mars in z zasebnim sporočilom na FB profil nagrajenca/ke najkasneje v 3 dneh po žrebanju. Organizator si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/»Wall« svojega Facebook profila tudi označi/»Tag«-a.

6. Nagrade

Podelili bomo 10 nagrad in sicer meni po lastni izbiri v vrednosti 10€.

7. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prevzel v Gostilni Mars, Brest 45, 1292 Ig – pri šanku. Nagrada ni izplačljiva v denarju in je ni mogoče zamenjati. Koriščenje je možno od 9.2.2015 do vključno 31.3.2015 za jed po lastni želji iz menija Gostilne Mars. Nagrade ni možno koristiti za brezalkoholne ali alkoholne pijače, Zaradi narave nagrad bo ob prevzemu potrebna identifikacija z osebno izkaznico.

8. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko pošte in elektronske pošte. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu Gostilna Mars. Splošni pogoji nagradne igre so dostopni na spletni strani podjetja (www.gostilna-mars.si).

Ig, 25.1.2015

Gostilna Mars